backlink

  • Đối với các công cụ tìm kiếm thu thập thông tin về web, liên kết giữa các trang. Sử dụng phân tích liên kết phức tạp, các công cụ có thể khám phá các trang liên quan đến nhau như thế nào và theo cách nào.

Copyright © 2018 Thiết kế Web Chuẩn Seo Google. All Rights Reserved.
Lên đầu trang