Quảng cáo thiết kế web giá rẽ 3

seo web

  • Thủ thuật mới seo web top Google 2019 với thẻ tiêu đề, mô tả và cấu trúc Rich Snippet. Tầm quan trọng và ảnh hưởng có thể thay đổi vị trí thứ hạng trên hiển thị tìm kiếm.

  • "Google Sets Deadline for HTTPS"  Google đã thông báo thời hạn của tháng 7 năm 2018 là ngày Chrome sẽ bắt đầu cảnh báo người dùng một cách rõ ràng nếu trang web không an toàn và HTTPS sẽ ảnh hưởng đến Seo Web.

  • Thuật toán Google tháng 10/2018 gồm : Thuật toán về bản quyền hình ảnh - Google sẽ hiển thị thông tin bản quyền của các hình ảnh trên trang tìm kiếm hình ảnh của Google. Và một thuật toán tưởng chừng như vô hại mà google gửi thông báo "Thông báo về việc index trang web giao diện mobile" (Mobile-first indexing) hồi tháng 9/2018.

  • Google, Bing, Yandex, Coccoc sử dụng tiêu đề, mô tả, cấu trúc Rich Snippet tốt để xếp hạng trong hiển thị tìm kiếm. Áp dụng để nâng cao thứ hạng web, seo web tốt hơn khi xem bài viết này.

thiết kế web giá rẽ
Copyright © 2019 Thiết kế Web Chuẩn Seo Google. All Rights Reserved.