Quảng cáo thiết kế web giá rẽ 1

submit url

  • Seo web 2018 - 2022: Google xóa bỏ công cụ Submit URL

    Google xóa bỏ công cụ Submit URL

    Google đã xóa phiên bản công khai của công cụ gửi URL của họ. Công cụ này cho phép bất kỳ ai gửi URL cho Google, vì nó không bị giới hạn chỉ dành cho chủ sở hữu trang web, Công cụ gửi URL (submit url) từng rất hữu ích cho công việc seo web.

thiết kế web giá rẽ
Copyright © 2021 Thiết kế Web Chuẩn Seo Google. All Rights Reserved.