Quảng cáo thiết kế web giá rẽ 2

thuat toan google

  • Thuật toán Google về Mobile-first indexing năm 2020

    Mobile-first indexing

    Thuật toán Google năm 2020 gồm : Thuật toán về bản quyền hình ảnh - Google sẽ hiển thị thông tin bản quyền của các hình ảnh trên trang tìm kiếm hình ảnh của Google. Và một thuật toán tưởng chừng như vô hại mà google gửi thông báo "Thông báo về việc index trang web giao diện mobile" (Mobile-first indexing) hồi tháng 9/2018.

thiết kế web giá rẽ
Copyright © 2021 Thiết kế Web Chuẩn Seo Google. All Rights Reserved.