Quảng cáo thiết kế web giá rẽ 2
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0.0002 seconds
Dữ Liệu có cấu trúc Schema - HTML5 Microdata

Schema.org (hay thường gọi là Schema) là 1 thuật ngữ về các thẻ (Microdata ) mà bạn có thể thêm vào HTML để cải thiện thứ hạng của bạn trên các công cụ tìm kiếm.

(HML5 Microdata) Dữ liệu có cấu trúc – Structured Data là một dạng dữ liệu được tổ chức và phân loại theo một cấu trúc xác định.

Chúng được sinh ra nhằm mục đính lưu trữ, truyền đạt thông tin.

Nó giúp công cụ tìm kiếm có thể dễ dàng tìm kiếm, hiển thị một cách khoa học hơn.

Các thông tin có trong Structured Data sẽ được trình bày theo một cấu trúc đã xác định ngay từ đầu.

Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao chúng được gọi là Structured Data – Dữ liệu có cấu trúc.

+ Đối với Person thì Value thường bao gồm các giá trị sau: name, image, jobTitle,author address, telephone, email, url, faxNumber, …

+ Đối với Product (Sản phẩm) thường bao gồm các giá trị sau: name, image, description, url, color, height, logo, model, offers, productID, review, reviews, weight, width, author …

Bên dưới là doạn code mẫu của dữ liệu có cấu trúc

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Book">
<span > Inbound Marketing and SEO: Insights from the Moz Blog</span>
<span >Rand Fishkin</span> 
</div>

Dữ liệu có cấu trúc Schema.org là gì?

Schema.org là kết quả sự hợp tác của các ông lớn trong lĩnh vực công cụ tìm kiếm gồm Google, Bing, Yandex, and Yahoo! để giúp bạn cung cấp thông tin, nội dung để các công cụ tìm kiếm hiểu dễ hơn từ đó nâng cao thứ hạng trang web của bạn.

Thêm Schema markup vào HTML của bạn sẽ cải thiện cách bạn hiển thị trên kết quả tìm kiếm bằng việc có thêm các rich snippet mà hiện bên dưới tiêu đề của trang web. Các bạn có thể xem thêm ví dụ bên dưới:

Trong ví dụ trên kết quả tìm kiếm có thêm các ngôi sao (các đánh giá của khách hàng trên 1 trang web) và ngày xuất bản. Cả 2 cái này có thể được thêm vào nếu các bạn dùng Schema.org. Còn ví dụ bên dưới ko có ngôi sao và chỉ hiể thị meta description hoặc các thông tin khác mà được chọn bởi Google. Để có được Rich Snippet các bạn có thể dùng code sau đây:

<div  >
<span >[Aggregate rating given]</span><span> stars – <span itemprop="reviewCount">[Number of reviews] </span></div>

Để tạo code cho bạn các bạn có thể dùng  Google’s Structured Data Markup Helper

Sự khác nhau giữa Schema, Microdata, và dữ liệu có cấu trúc

– Dữ liệu có cấu trúc (tiếng anh là Structured Data) là 1 tên ghép giữa Data (dữ liệu) và Structured (có cấu trúc, được lên cấu trúc) có giá trị giúp Các công cụ tìm kiếm phân loại và index nội dung 1 trang web.

– Microdata là 1 dạng dữ liệu có cấu trúc hoạt động với HTML5, bao gồm 3 yếu tố: itemscope, itemtype và itemprops

– Schema.org là 1 dự án chung của các nhà cung cấp dịch vụ công cụ tìm kiếm nhằm thống nhất và đưa ra 1 tập hợp định nghĩa các thẻ Microdata cụ thể. 

Thực hiện dữ liệu có cấu trúc trong SEO

Các loại item được mô tả bởi Schema

Dữ liệu có cấu trúc có thể được dùng để đánh dấu tất cả các loại item từ sản phẩm tới event(sự kiện) tới cả recipe (công thức nấu ăn). Nó được dùng phổ biến nhất để cung cấp thông tin thêm về những thứ sau:

  • Creative work (sản phẩm, tác phẩm sáng tạo)
  • Event (sự kiện)
  • Organization (tổ chức)
  • Person (cá nhân)
  • Place (địa điểm)
  • Product (sản phẩm)

Các bạn có thể xem thêm đầy đủ tất cả danh sách item có thể dánh dấu ở đâyMỗi loại thông tin có các thuộc tính mà có thể dùng để miêu tả chỉ tiết hơn.

Ví dụ 1 cuốn sách nằm trong category “Creative Work” có thể có các thuộc tính như là “name” (title), “author,” “illustrator,” “isbn,” và còn thêm nữa nếu bạn muốn mô tả chi tiết hơn.

Tương tự như thế 1 “event” có thể được phân loại như những cái khác ví dụ từ “businessevent” tới “theaterevent”

Những công cụ tìm kiếm nào dùng Schema?

Schema được công nhận bởi Google, Bing, Yahoo!, và Yandex . Hiện tai, các công cụ tìm kiếm đang sử dụng Schema này để thay đổi cách hiện thị trên kết quả tìm kiếm search.

Ảnh hưởng của dữ liệu có cấu trúc lên SEO

Dữ liệu có cấu trúc ảnh hưởng tới thứ hạng SEO là 1 đề tại được tranh luận và thí nghiệm rất nhiều. Không có bằng chứng cuối cùng cho thấy dạng dữ liệu này cải thiện thứ hạng - Nhưng phối hợp với các tiêu chuẩn khác của website sẽ đưa website hoàn thiện hơn và được đánh giá tốt hơn.

Nhưng vài mình chứng cho thấy kết quả search mà có Rich Snippet (như những cái được tạo nếu dùng Schema) sẽ có tỉ lệ click cao hơn, mà tỉ lệ click cao hơn thì là 1 yếu tố ảnh hưởng tới thứ hạng. 

Cho nên để có kết quả tốt nhất, hay thử nghiệm xem người tìm kiếm thích click vào kết quả search của bạn có Rich Snippet (Schema markup) hay kết quả search thông thường.

Dùng Schema với dữ liệu có cấu trúc khác

Các công cụ

Google’s Structured Data Markup Helper

Công cụ này sẽ giúp các bạn tạo 1 Markup Schema căn bản

Structured Data Testing Tool – Google

Công cụ này để test xem Rich Snippet của bạn đã đúng chưa

banner thiết kế web giá rẽ
Copyright © 2023 Thiết kế Web Chuẩn Seo Google. All Rights Reserved.